Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr B.0152-2-246/03

Burmistrza Miasta w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.12.2003 r.

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity) oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. – tekst jednolity)

zarządzam :

  1. Zatwierdzić harmonogram dochodów budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Zatwierdzić harmonogram wydatków budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Poinformować gminne jednostki organizacyjne o harmonogramie o którym mowa w pkt. 2 niniejszego zarządzenia.
  4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Ernest Emrich

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2004 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.03.2004 11:31 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
08.01.2004 13:57 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)
08.01.2004 12:41Dodano załącznik "załącznik nr 2"
(Aleksander Serafin)