Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2018

Dotyczy dokumentu:
XLV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 24 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania zbędnego mienia ruchomego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - dowody osobiste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Siedliska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie utwardzenia drogi 56
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie utwardzenia drogi 56
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie korekty błędów pisarskich w zarządzeniu nr B.0050.123.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna