Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. wierzba biała o obwodzie pnia 255 cm, mierzonego na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z gat. topola euroamerykańska o obwodach pni 255 cm, 145 cm, 130 cm, 163 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew z gat. klon pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, brzoza brodawkowata, topola euroamerykańska o obwodach pni 88 cm, 226 cm, 160 cm, 50 cm, 85 cm, 75 cm, 236 cm, 160 cm, 204 cm, 195 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 21 szt. drzew z gat. sosna zwyczajna o obwodach pni 58 cm, 61 cm, 38 cm, 62 cm, 39 cm, 34 cm, 54 cm+53 cm+62 cm, 57 cm, 71 cm, 58 cm, 42 cm, 39 cm+ 22 cm, 50 cm, 42 cm+33 cm+51 cm, 56 cm, 64 cm, 46cm+21 cm, 50 cm, 68 cm, 62 cm+41cm, 38 cm, 1 szt. drzewa z gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 45 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 17 szt. drzew z gat. jesion wyniosły, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, dąb czerwony, topola osika, olsza czarna, klon pospolity o obwodach pni 31 cm+25 cm, 31+31 cm, 91 cm, 60 cm, 173+47 cm, 176 cm, 91 cm, 126 cm, 94 cm, 50 cm, 295 cm, 91 cm, 239 cm, 57 cm, 94 cm+57 cm, 135 cm, 138 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 14 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata o obwodach pni 173 cm, 157 cm, 101 cm, 82 cm, 116 cm, 129 cm, 214 cm, 160 cm, 207 cm, 151 cm, 179 cm, 75 cm, 69 cm i 72 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 18 szt. drzew z gat. 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 48 cm+63cm, 51 cm+55cm+46cm+28cm+24 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 18 szt. drzew z gat. świerk pospolity o obwodach pni 69 cm, 58 cm, 52 cm, 53 cm, 42+32 cm, 42 cm, 60 cm, 56 cm, 70 cm, 69 cm, 50 cm, 49 cm, 48 cm, 38 cm, 70 cm, 59 cm, 37 cm, 64 cm, mierzonych na wysokości 130 cm i 1 szt. drzewa z gat. świerk kłujący o obwodzie pnia 53 c
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy o obwodach pni 72 cm i 125 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 230 cm, 320 cm, 230 cm i 1 szt. drzewa z gat. wierzba biała o obwodzie pnia 90 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. wierzba o obwodzie pnia 255 cm, mierzonego na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. topola o obwodach pni 255 cm, 145 cm, 130 cm, 163 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z gat. klon pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, brzoza brodawkowata, topola mieszaniec o obwodach pni 88 cm, 226 cm, 160 cm, 50 cm, 85 cm, 50 cm, 75 cm, 207 cm, 204 cm, 195 cm, 236 cm, 160 cm, 195 cm, 188 cm, 167 cm, 167 cm, 163 cm, 204 cm i 195 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew z gat. sosna zwyczajna o obwodach pni 58 cm, 61 cm 38 cm, 62 cm, 39 cm, 34 cm, 54+53+62cm, 57 cm, 34 cm, 71 cm, 58 cm, 42 cm, 39 cm+22cm, 50 cm, 42 cm+33 cm+ 51 cm, 56 cm, 64 cm, 30 cm, 46 cm+21 cm, 50 cm, 68 cm, 62cm+41cm, 38 cm, 30 cm, 33 cm, 28 cm 35 cm mierzonych na wysokości 130 cm i 1 szt. drzewa z gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 45 cm, mierzonego na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy o obwodach pni 91 cm, 135 cm, 94 cm + 57 cm, 179 cm, 176 cm, 126 cm, 50 cm, 91 cm, 91 cm, 295 cm, olsza czarna o obwodzie pnia 239 cm, klon pospolity o obwodzie pnia 57 cm, świerk pospolity o obwodzie pnia 173 cm, dąb czerwony o obwodach pni 138 cm, 173 cm + 47 cm, jesion wyniosły o obwodach pni 31 cm + 31 cm + 31 cm + 25 cm, 31 cm + 31 cm, topola osika o obwodzie pnia 94 cm, brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 60 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata o obwodach pni 173 cm, 157 cm, 101 cm, 82 cm, 116 cm, 129 cm, 214 cm, 160 cm, 207 cm, 151 cm, 179 cm, 75 cm, 69 cm i 72 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 48 cm+63cm, 51 cm+55cm+46cm+28cm+24 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew z gat. świerk pospolity o obwodach pni 49 cm, 84 cm, 76 cm, 67 cm, 56 cm, 72 cm, 58 cm, 76 cm, 81 cm, 45 cm, 89 cm, 40 cm, 88 cm, 81 cm, 62 cm, 74 cm, 92 cm, 61 cm, 60 cm, 60 cm, 64 cm, 78 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. dąb o obwodach pni 72 cm i 125 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 230 cm, 320 cm, 230 cm i 1 szt. drzewa z gat. wierzba biała o obwodzie pnia 90 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.126.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały „ Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.126.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały „ Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "„ Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę orazzbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska”"
Dotyczy dokumentu:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.126.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały „ Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Ruda gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 129 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Siedliska gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 143 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Budziska gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 129 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Rudy gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 134 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Rudy gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 142 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Rudy gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 133 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Jankowice gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 143 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.04.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XLIV/382/2018 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNIRACIBORSKIEJ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu izakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wzamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi."
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Edukacji, Sportu i Promocji (1 etat)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek informacyjny RODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna