Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej wKuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 rokuo godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w KuźniRaciborskiej ul. Słowackiego 4"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej wKuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 rokuo godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w KuźniRaciborskiej ul. Słowackiego 4
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/181/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/183/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/182/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.352.373,69 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/181/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet gminy na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektor ds. przygotowania inwestycji i planowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIEU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna