Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Kino nocy świętojańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Kino nocy świętojańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie utwardzenia drogi 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego naoptymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzaniaodpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochronyśrodowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego naoptymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzaniaodpadówradioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XLIV/380/2018 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNIRACIBORSKIEJ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone wsołectwach Turze i Siedliska"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XLIV/380/2018 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNIRACIBORSKIEJ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone wsołectwach Turze i Siedliska
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna