Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania zbędnego mienia ruchomego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie materiałów Tartaczna"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie materiałów Kolejowa"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "warunki przebudowy"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzgod. proj. TD"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys. 1 proj. zagosp. terenu"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys 2.2 schemat ideowy Tartaczna"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys 2.1 schemat ideowy Kolejowa"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opis techniczny"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar przebudowy oświetlenia ul Kolejowa iTartaczna"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie - „Książka Ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” koła łowieckiego „Cis” Gliwice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kuźnia Raciborska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kuźnia Raciborska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2018 z zakresu pomocy społecznej w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna