Rejestr zmian w biuletynie

13.02.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.02.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmienionej Uchwała Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna