Rejestr zmian w biuletynie

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nformacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nformacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 PFU_PV_09.05.2018_Kuźnia Raciborska"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 do umowy_OZE"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do umowy _Wzór-umowy-powierzenia"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_8 do umwy oswiadczenie Podwykonawcy (brakfaktur)-1"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_7 do umowy _oswiadczenie Podwykonawcy o brakuzobowiązań wymagalnych-1"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_2_wzor_umowy_TG_20180515"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Jankowice gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 142 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Staszica i Nowy Świat w Kuźni Raciborskiej" - na działce nr 942/2, k.m. 4, obręb Kuźnia Raciborska, połoożonej w rejonie ul. Nowy Świat w Kuźni Raciborskiej, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Lidia Mikołajek - inspektor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maria Janik - Inspektor d/s podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Pabian - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kopeć - Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ireneusz Wojcieski - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marian Kostka - Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Fita - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Szostak - Skarbnik Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dominik Klimanek - Sekretarz Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wilhelm Rzechonek - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozalia Konieczny - Starszy pracownik socjalny - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adrian Plura - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Grygier- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Grygier- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adrian Plura - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kinga Apollo - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Domańska - Dyrektor Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kornelia Hoinza - Dyrektor Przedszkola w Rudach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kornelia Reichel - Dyrektor Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gabriela Tomik - Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna