Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Edukacji, Sportu i Promocji (NABÓR NIEROZSTRZYGNIĘTY)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Edukacji, Sportu i Promocji (NABÓR NIEROZSTRZYGNIĘTY)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Turze gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodów łowieckich nr 143 i 129 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Ruda Kozielska gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 134 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B.0152-1-9/03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna