Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/79/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Kuźnia Raciborska pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 300.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/72/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/79/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Kuźnia Raciborska pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 300.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/72/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna