Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2014 09:29 WOD-KAN 626/12/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na rok 2015
04.12.2014 16:22 IB.271.16.2014 Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru miejskiej biblioteki publicznej na świetlicę wiejską wraz z salą do gimnastyki wraz z budową zbiornika nieczystości ciekłe w Turzu
07.11.2014 12:26 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska
07.11.2014 12:22 OGŁOSZENIE pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Rudach
07.11.2014 12:18 OGŁOSZENIE pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Rudach
17.10.2014 11:33 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: położonej w Kuźni Raciborskiej na k.m.1 oznaczonej działką nr 133
03.10.2014 12:56 Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Jankowicach,
30.09.2014 14:39 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska
29.09.2014 11:33 IB.7013.10.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu O
29.09.2014 11:30 IB.7013.2.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu O

1 2 3 4 następna