Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2006 12:45 XLII/378/2006 w sprawie ustalenia na terenie gminy Kuźnia Raciborska liczby oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
01.06.2006 12:37 XLII/377/2006 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego
01.06.2006 12:32 XLII/376/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
01.06.2006 12:28 XLII/375/2006 w sprawie przystąpienia do współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego
01.06.2006 12:26 XLII/374/2006 w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania
01.06.2006 12:23 XLII/373/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/319/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2005r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe
01.06.2006 12:09 XLII/372/2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
01.06.2006 12:00 XLII/371/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej za 2005 rok
01.06.2006 11:54 XLII/370/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2005 rok
01.06.2006 11:51 XLII/369/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę budynków i lokali mieszkalnych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

1 2 następna