Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2010 17:27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
29.11.2010 10:58 Unieważnienie postepowania - teromodernizacja MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej
19.11.2010 14:32 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej
16.11.2010 15:06 OGŁOSZENIE - Budowa parkingów wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach”
10.11.2010 10:40 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska o powierzchni 0,2515 ha (użytek Bi) wraz z rozpoczętą budową ośrodka
25.10.2010 11:29 OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Rudach
01.10.2010 12:40 IB.341-06/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Klasztornej 9
27.09.2010 15:10 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa węgla typu „Eko-groszek” do gminnych jednostek OSP w sezonie grzewczym 2010/2011, nr ogłoszenia 306790/2010
24.09.2010 09:34 Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 254/3 k.m1 o pow.0,2180ha, położonej w Siedliskach
17.09.2010 14:14 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa węgla typu „Eko-groszek” do gminnych jednostek OSP w sezonie grzewczym 2010/2011

1 2 3 następna