Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2017 18:37 XXXIV/321/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
01.12.2017 18:32 XXXIV/320/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
01.12.2017 18:29 XXXIV/319/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/46/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
01.12.2017 18:26 XXXIV/318/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Gminą Nędza
01.12.2017 18:22 XXXIV/317/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego
01.12.2017 18:18 XXXIV/316/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
01.12.2017 18:06 XXXIV/315/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
01.12.2017 17:58 XXXIV/314/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa