Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2012 11:43 XVI/205/2012 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeciwko zamiarowi likwidacji Posterunku Policji w Rudach
12.04.2012 11:42 XVI/204/2012 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”
12.04.2012 11:41 XVI/203/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości gruntowej
12.04.2012 11:39 XVI/202/2012 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnia Raciborska w latach 2012-2016
12.04.2012 11:37 XVI/201/2012 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Raciborzu
12.04.2012 11:36 XVI/200/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
12.04.2012 11:35 XVI/199/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
12.04.2012 11:34 XVI/198/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2012 roku
12.04.2012 11:33 XVI/197/2012 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28
12.04.2012 11:31 XVI/196/2012 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

1 2 następna