Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2018 12:14 B.0050.212.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy: „pomoc społeczna”
06.02.2018 14:09 B.0050.23.2018 Zarządzenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018
25.01.2018 16:46 B.0050.14.2018 Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy: „ochrona zdrowia”
18.01.2018 16:13 Zarządzenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0050.6.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy: „porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”
10.01.2018 14:23 Zarządzenie Nr B.0050.3.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.01.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu : „Rozwój sportu amatorskiego na terenie gminy Kuźnia Raciborska”
24.02.2012 10:14 Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu : „Rozwój sportu amatorskiego na terenie gminy Kuźnia Raciborska”
11.03.2011 09:40 Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy: „ochrona zdrowia”
11.03.2011 09:37 Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy: „porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
11.03.2011 09:28 Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania własnego gminy – ochrona zdrowia