Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2018 12:36 GN.6131.35.2018 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. wierzba biała o obwodzie pnia 255 cm, mierzonego na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:35 GN.6131.34.2018 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z gat. topola euroamerykańska o obwodach pni 255 cm, 145 cm, 130 cm, 163 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:34 GN.6131.33.2018 Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew z gat. klon pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, brzoza brodawkowata, topola euroamerykańska o obwodach pni 88 cm, 226 cm, 160 cm, 50 cm, 85 cm, 75 cm, 236 cm, 160 cm, 204 cm, 195 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:32 GN.6131.32.2018 Zezwolenie na usunięcie 21 szt. drzew z gat. sosna zwyczajna o obwodach pni 58 cm, 61 cm, 38 cm, 62 cm, 39 cm, 34 cm, 54 cm+53 cm+62 cm, 57 cm, 71 cm, 58 cm, 42 cm, 39 cm+ 22 cm, 50 cm, 42 cm+33 cm+51 cm, 56 cm, 64 cm, 46cm+21 cm, 50 cm, 68 cm, 62 cm+41cm, 38 cm, 1 szt. drzewa z gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 45 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:28 GN.6131.30.2018 Zezwolenie na usunięcie 17 szt. drzew z gat. jesion wyniosły, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, dąb czerwony, topola osika, olsza czarna, klon pospolity o obwodach pni 31 cm+25 cm, 31+31 cm, 91 cm, 60 cm, 173+47 cm, 176 cm, 91 cm, 126 cm, 94 cm, 50 cm, 295 cm, 91 cm, 239 cm, 57 cm, 94 cm+57 cm, 135 cm, 138 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:27 GN.6131.20.2018 Zezwolenie na usunięcie 18 szt. drzew z gat. 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 48 cm+63cm, 51 cm+55cm+46cm+28cm+24 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:27 GN.6131.24.2018 Zezwolenie na usunięcie 14 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata o obwodach pni 173 cm, 157 cm, 101 cm, 82 cm, 116 cm, 129 cm, 214 cm, 160 cm, 207 cm, 151 cm, 179 cm, 75 cm, 69 cm i 72 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:25 GN.6131.14.2018 Zezwolenie na usunięcie 18 szt. drzew z gat. świerk pospolity o obwodach pni 69 cm, 58 cm, 52 cm, 53 cm, 42+32 cm, 42 cm, 60 cm, 56 cm, 70 cm, 69 cm, 50 cm, 49 cm, 48 cm, 38 cm, 70 cm, 59 cm, 37 cm, 64 cm, mierzonych na wysokości 130 cm i 1 szt. drzewa z gat. świerk kłujący o obwodzie pnia 53 c
30.05.2018 12:25 GN.6131.10.2018 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy o obwodach pni 72 cm i 125 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:21 GN.6131.7.2018 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 230 cm, 320 cm, 230 cm i 1 szt. drzewa z gat. wierzba biała o obwodzie pnia 90 cm, mierzonych na wysokości 130 cm