Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2008 11:27 XXVI/254/2008 w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej
04.06.2008 11:20 XXVI/253/2008 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
04.06.2008 11:08 XXVI/252/2008 w sprawie ustalenia zmiany regulaminu przyznawania dodatkowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
04.06.2008 11:01 XXVI/251/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
04.06.2008 10:51 XXVI/250/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
04.06.2008 10:47 XXVI/249/2008 w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/235/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.04.2008r
04.06.2008 10:31 XXVI/248/2008 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej projektu systemowego pt. „Klucze do samodzielności” na lata 2008-2013 w ramach Europejskiego Fun
04.06.2008 10:14 XXVI/247/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
04.06.2008 10:11 XXVI/246/2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej
04.06.2008 10:05 XXVI/245/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej

1 2 następna