Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2010 10:24 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania, pn.: „Budowa parkingów wraz z mała architektura oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji
10.12.2010 13:39 IB 341.08/2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa parkingów wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych
17.11.2010 15:02 IB 341.06/2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Klasztornej 9
21.10.2010 13:01 2/ZGKiM/z.p./10 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
14.10.2010 08:49 GCZK 5432 - 1/2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa węgla typu „Eko-groszek” do gminnych jednostek OSP w sezonie grzewczym 2010/2011
11.10.2010 09:29 GCZK 5432 - 1/2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa węgla typu „Eko-groszek” do gminnych jednostek OSP w sezonie grzewczym 2010/2011
30.09.2010 15:45 IB 341.07/2010 Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - Modernizacja układu komunikacyjnego centrum miasta Kuźnia Raciborska w obrębie ulic Świerczewskiego i Działkowców. Etap 1 - Budowa zatok autobusowych
16.09.2010 13:08 Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - Zakup Paliwa w Systemie Bezgotówkowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
26.08.2010 11:09 ED 341.01/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie w roku szkolnym 2010/2011 uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach przy ul. Rogera 2 i do Przedszkola w Rudach
26.08.2010 11:06 ED 341.02/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie w roku szkolnym 2010/2011 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19

1 2 następna