Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2008 10:39 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 170.518,92 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
30.10.2008 09:37 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425, ul. Rudzka w miejscowości Kuźnia Raciborska
25.09.2008 15:05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Rudy, przysiółek „Paproć"
24.08.2007 13:23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach, przy ul. Rogera 2 i do Przedszkola w Rudach
21.08.2007 13:36 IB 341-11/07 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Racibors
14.08.2007 09:32 ZGKiM/ZP/02/2007 wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Fornalskiej 5a-c w Kuźni Raciborsk
25.05.2007 11:09 IB 341-05/07 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej, przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej (ETAP 2 - PION DZIEWCZĄT)
21.05.2007 10:06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Hali Sportowej przy ul. Rogera 2 miejscowości Rudy
13.04.2007 13:29 IB 341-04/07 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej (ETAP 2 - PION
22.03.2007 14:48 IB.341-03/07 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont podłogi budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy

1 2 następna