Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2011 12:30 XI/127/2011 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska
03.11.2011 12:29 XI/126/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
03.11.2011 12:24 XI/125/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
03.11.2011 12:11 XI/124/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
03.11.2011 12:09 XI/123/2011 w sprawie poparcia apelu wystosowanego do Prezesa Rady Ministrów przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o opracowanie i wdrożenie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rz.Odry
03.11.2011 12:08 XI/122/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
03.11.2011 12:06 XI/121/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów użyczenia tych samych lokali przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
03.11.2011 12:03 XI/120/2011 w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
03.11.2011 12:01 XI/119/2011 w sprawie zamiaru likwidacji w 2012 r. szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska
03.11.2011 12:00 XI/118/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach