Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2013 11:27 XXXIII/348/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/318/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie akceptacji na udzielenie przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska poręczenia majątkowego dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wod
19.11.2013 11:25 XXXIII/347/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XI/127/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystan
19.11.2013 11:22 XXXIII/346/2013 w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
19.11.2013 11:15 XXXIII/345/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
19.11.2013 11:13 XXXIII/344/2013 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
19.11.2013 11:10 XXXIII/343/2013 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do ustalania stawek opłat za korzystanie z gminnych szkolnych obiektów sportowych
19.11.2013 11:09 XXXIII/342/2013 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych szkolnych obiektów sportowych
19.11.2013 11:04 XXXIII/341/2013 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
19.11.2013 11:02 XXXIII/340/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
19.11.2013 11:00 XXXIII/339/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

1 2 następna