Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2011 12:48 2/ZGKiM/z.p./11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
14.11.2011 12:30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - „Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze - usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku”.
26.10.2011 14:46 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Oczyszczanie zamulonych kanałów kanalizacji ściekowej i studzienek ściekowych na terenie miasta Kuźnia Raciborska – usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku
21.10.2011 11:08 IB.341.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Wymiana sufitu podwieszanego na sufit membranowy z tkaniny kompozytowej ażurowej w budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
14.10.2011 12:24 IB.341.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Budowa budynku tymczasowego na cele widowiskowe i inne imprezy okolicznościowe przy ul. Brzozowej 20 a (dz. nr 229/2) w miejscowości Rudy – ETAP 1
27.09.2011 14:43 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
16.09.2011 11:19 WOD-KAN 512 /09/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska część południowo-zachodnia
14.09.2011 15:12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Podbiała w miejscowości Rudy
12.09.2011 13:53 IB.341.05-01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
23.08.2011 15:29 IB.341.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Remont hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28

1 2 3 następna