Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2009 09:11 GN.7635-56/09 Zezwolenie na usuniecie drzewa z gat. żywotnik zachodni szt. 1, zlokalizowanego na terenie dz. nr 374, km.2, położonej w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Raciborskiej
30.11.2009 09:10 GN.7635-54/09 Zezwolenie na usuniecie drzew z gat. lipa drobnolistna szt. 1 i daglezja zielona szt. 1, zlokalizowanych na terenie dz. nr 151/41, km.11, położonej w Kuźni Raciborskiej
30.11.2009 09:08 GN.7635-53/09 Zezwolenie na usuniecie drzew z gat. żywotnik zachodni szt. 2 i jodła pospolita szt. 1, zlokalizowanych na terenie dz. nr 2, km.1, położonej w Kuźni Raciborskiej
30.11.2009 09:06 GN.7635-51/09 Zezwolenie na usuniecie drzew z gat. brzoza brodawkowata szt. 1 i dąb szypułkowy szt. 1, zlokalizowanych na terenie dz. nr 336, km.2, położonej w Kuźni Raciborskiej
30.11.2009 09:05 GN.7635-50/09 Zezwolenie na usuniecie drzewa z gat. świerk kłujący szt. 1 i świerk pospolity szt. 1, zlokalizowanych na terenie dz. nr 29, km.1, położonej w Kuźni Raciborskiej
30.11.2009 09:04 GN.7635-49/09 Zezwolenie na usuniecie drzewa z gat. świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie dz. nr 228, km.2, położonych w Rudzie Kozielskiej, przy ul. Raciborskiej
24.11.2009 09:19 GN.7635-48/09 Zezwolenie na usuniecie drzew z gat. olsza czarna, zlokalizowanych na terenie dz. nr 236/7, km.1 – szt. 42, dz. nr 234, km.1 – szt. 21 i dz. nr 233, km.1 – szt. 8
24.11.2009 09:17 GN.7635-47/09 Zezwolenie na usuniecie drzewa z gat. wierzba krucha – szt. 1, zlokalizowanego na terenie dz. nr 239/7, km.3, położonej w Kuźni Raciborskiej
24.11.2009 09:16 GN.7635-46/09 Zezwolenie na usuniecie drzew z gat. modrzew europejski – szt. 6, Swierk zwyczajny – szt. 1 i jodła pospolita – szt. 2, rosnących na terenie dz. nr 378/1, km.3, położonej w Rudzie Kozielskiej
24.11.2009 09:14 GN.7635-45/09 Zezwolenie na usuniecie drzew z gat. sosna zwyczajna – szt.47 i wierzba mandżurska – szt. 1, rosnących na terenie dz. nr 300/2, km.1, położonej w Siedliskach

1 2 3 4 następna