Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2011 12:58 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
25.08.2011 12:56 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
25.08.2011 12:54 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tych samych nieruchomości
25.08.2011 12:45 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
25.08.2011 12:41 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatce na ławnika
25.08.2011 12:40 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
25.08.2011 12:39 w sprawie przystąpienia do programu „Moje boisko - Orlik 2012”
25.08.2011 12:38 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach
25.08.2011 12:37 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorni
25.08.2011 12:35 w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska

1 2 następna