Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2009 08:45 GN.7635-44/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew z gat. modrzew europejski – szt. 13, zlokalizowanych w Jankowicach przy ul. Raciborskiej
24.11.2009 08:44 GN.7635-39/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew samosiejek gat: topola osika – szt. 30, brzoza brodawkowata – szt. 20 oraz sosny zwyczajnej – szt. 2, zlokalizowanych w Siedliskach
24.11.2009 08:43 GN.7635-39/09 Wnioseko Wydanie zgody na wycinkę drzew gat: topola biała – 4 szt. oraz modrzew europejski 1 szt. zlokalizowanych w Rudzie kozielskiej przy ul. Raciborskiej
24.11.2009 08:41 GN.7635-37/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 46 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, zlokalizowanych w Jankowicach przy ul. Szkolnej
24.11.2009 08:40 GN.7635-35/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 1 szt. drzewa gat. dąb szypułkowy, zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Willowej
24.11.2009 08:36 GN.7635-33/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 11,4 m2 krzewu ( żywopłotu ) z gat. ligustr pospolity, zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3534S stanowiącej ul. Słowackiego w Kuźni Raciborskiej
24.11.2009 08:33 GN.7635-32/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego w Rudach
24.11.2009 08:31 GN.7635-31/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 1 szt. drzewa stojącego w Rudach przy ul. Rzecznej 40
04.09.2009 12:29 GN.7635-30/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 4 szt. drzew stojących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 425 w Kuźni Raciborskiej
04.09.2009 12:28 GN.7635-29/09 Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 7 szt. drzew stojących na terenie dz. nr 1180/3, km.11

poprzednia 1 2 3 4 następna