Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2011 14:53 2/ZGKiM/z.p./11 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
21.12.2011 09:56 2/ZGKiM/z.p./11 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZYJĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZNYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH POPRZEZ STACJĘ SEGREGACJI ODPADÓW
29.11.2011 12:55 Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze - usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku”. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
10.11.2011 12:53 IB 341.09.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Oczyszczanie zamulonych kanałów kanalizacji ściekowej i studzienek ściekowych na terenie miasta Kuźnia Raciborska - usuwanie szkód powodziowych 2010
08.11.2011 10:36 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana sufitu podwieszanego na sufit membranowy z tkaniny kompozytowej ażurowej w budynku Hali Sportowej przy ZSOiT w Kuźni Raciborskiej
04.11.2011 13:22 IB 341.07.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku tymczasowego na cele widowiskowe i inne imprezy okolicznościowe przy ul. Brzozowej 20 a (dz. nr 229/2) w miejscowości Rudy – ETAP 1
24.10.2011 11:30 617/10/2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska część południowo-zachodnia
03.10.2011 15:02 IB 341.05.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy) na finansowanie planowanego
03.10.2011 13:51 IB 341.06.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Podbiała w miejscowości Rudy
15.09.2011 16:16 IB 341.03.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28

1 2 następna