Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2015 10:16 VI/64/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
10.05.2015 10:14 VI/63/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X/70/2007 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kuźnia Raciborska do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
10.05.2015 10:12 VI/62/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej za 2014 rok
10.05.2015 10:10 VI/61/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2014 rok
10.05.2015 10:09 VI/60/2015 w sprawie zmian do uchwały Nr IV/36/2015 z dnia 4 marca 2015 r. dotyczącej opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
10.05.2015 10:07 VI/59/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr V/49/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuź
10.05.2015 10:05 VI/58/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
10.05.2015 10:03 VI/57/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
10.05.2015 09:59 VI/56/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/338/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego