Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2009 15:06 IB 341.13/2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu wraz z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
14.10.2009 08:32 IB341.01/2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi gminnej (dz. nr 820) – boczna ul. Raciborskiej
01.09.2009 14:41 IB 341.14/2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 525 142,63 zł
01.09.2009 08:21 IB 341.11/2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa hali sportowej, przy ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy. Etap I - Wykonanie stanu surowego otwartego
31.08.2009 15:22 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - dowóz uczniów w roku szkolnym 2009/2010 do Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Rudach przy ul. Rogera 2 i do Przedszkola w Rudach przy ul. Raciborskiej 17
17.08.2009 14:27 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka
07.08.2009 08:45 IB.341-11/2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa hali sportowej, przy ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy. Etap I - Wykonanie stanu surowego otwartego
29.07.2009 13:00 Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - Dostawa Fabrycznie Nowego Samochodu Specjalistycznego typu Śmieciarka
10.07.2009 10:42 IB.341-12/09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2-Modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Raciborskiej 8 w miejscowości Rudy”
08.07.2009 13:49 WOD-KAN 955 / 06 / 2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska – etap II

1 2 następna