Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2018 18:27 Uchwała Nr 4200/V/183/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
05.01.2018 18:24 Uchwała Nr 4200/V/182/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.352.373,69 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Kuźnia Raciborska
05.01.2018 18:21 Uchwała Nr 4200/V/181/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
11.10.2017 13:15 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r
25.04.2017 12:20 Uchwały RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Kuźnia Raciborska pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na "Realizację Programu Ograniczonej Emisji - etap I rok 2017"
28.02.2017 12:53 Uchwały RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kuźnia Raciborska wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań