Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2015 13:44 OGŁOSZENIE - II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych parterowym budynkiem mieszkalnym o pow.64,27m²
23.07.2015 12:24 IB.7011.7.2015 Zapytanie ofertowe na realizację dokumentacji projektowej, dla inwestycji pn.: „Adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej na budynek biurowo-usługowy, przy ul Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Rac.
26.05.2015 15:12 Remont istniejącego przepustu sklepionego w ciągu ul. Cysterskiej w miejscowości Rudy
13.05.2015 14:20 DEA.2122.3.2015 I przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego (garaż) położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Rudzkiej
11.05.2015 12:34 DEA.2122.2.2015 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego położonego w Kuźni Raciborskiej przy Placu Mickiewicza 1
07.05.2015 14:22 65349 - 2015 Zakup nakładek /modułów radiowych/ do zdalnego /radiowego/ odczytu wskazań wodomierzy wraz z dostawą do GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
05.05.2015 13:31 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzu przy ul. Raciborskiej 42 w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru miejskiej biblioteki publicznej
04.05.2015 11:34 L.DZ.WOD-KAN 311/05/2015 Ogłoszenie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Rudy na ul. Krótkiej, Parkowej, Rogera, Gliwickiej, Dworcowej i Szkolnej
27.04.2015 13:34 OGŁOSZENIE - rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych parterowym budynkiem mieszkalnym o pow.64,27m²
24.04.2015 10:31 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: położonej w Kuźni Raciborskiej na k.m.1 oznaczonej działką nr 133

poprzednia 1 2 3 następna