Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2017 15:00 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Karola Świerczewskiego” na ulicę „Szkolną" w Kuźni Raciborskiej
13.06.2017 14:56 Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Nowotki” na ulicę „Leśną" w Kuźni Raciborskiej
13.06.2017 14:54 Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Małgorzaty Fornalskiej” na ulicę „Kasztanową" w Kuźni Raciborskiej
13.06.2017 14:51 Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Janka Krasickiego” na ulicę „Ignacego Krasickiego" w Kuźni Raciborskiej
13.06.2017 14:48 Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Findera” na ulicę „Spacerową" w Kuźni Raciborskiej
11.05.2017 14:26 INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
11.05.2017 14:05 INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach - w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
02.05.2017 20:36 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
27.04.2017 12:47 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
11.04.2017 11:45 O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna