Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2018 10:34 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody
16.04.2018 10:30 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
11.04.2018 14:22 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
06.04.2018 08:41 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
04.04.2018 13:57 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
03.04.2018 14:27 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
20.03.2018 14:31 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimi
20.03.2018 14:31 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimi
19.03.2018 14:08 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie terminu naboru wniosków na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, oraz określenia ilości modernizacji
19.03.2018 14:06 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna