Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2009 13:12 GN.7635-52/08 Zezwolenie na nieodpłatne usunęcie drzewa z gatunku świerk kłujący - szt. 1, o obwodzie pnia 40 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, stojącego w Siedliskach na terenie dz. nr 363/1, km.1
27.11.2008 13:19 GN.7635-51/08 Zezwolenie na nieodpłatne usuniecie drzewa z gatunku świerk kłujący - szt. 1, o obwodzie pnia 92 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, stojącego w Budziskach na terenie dz. nr 414, km 1
27.11.2008 13:13 GN.7635-50/08 Zezwolenie na nieodpłatne usuniecie drzewa z gatunku świerk kłujący - szt. 1, o obwodzie pnia 65 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, stojącego w Siedliskach
27.11.2008 13:05 GN.7635-48/08 Zezwolenie na nieodpłatne usuniecie drzew z gat: jesion wyniosły szt. 1, lipa drobnolistna szt. 2, stojących na terenie dz. nr 481, km.3, oraz dąb szypułkowy szt.1 stojącego na terenie dz. nr 480/3
27.11.2008 13:01 GN.7635-47/08 Zezwolenie na nieodpłatne usuniecie drzew z gat: topola simona 6 szt. oraz robinia biała 1 szt. stojących na terenie dz. nr 947/17, km.4 w Kuźni Raciborskiej
27.11.2008 12:57 GN.7635-43/08 Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa z gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na działce nr 95/3, km.1, położonej w Budziskach przy ul. Fabrycznej 3
27.11.2008 12:48 GN.7635-41/08 Zezwolenie na usuniecie drzewa rozwidlającego się na wysokości poniżej 130 cm, tworzącego 6 pni, które są traktowane jako odrębne drzewa
27.11.2008 12:34 GN.7635-39/08 Zezwolenie na usuniecie drzewa z gatunku jodła pospolita w ilości 1 szt, zlokalizowanego na terenie dz. nr 305, km.1, położonej w Rudzie przy ul. Leśnej 6
27.11.2008 12:30 GN.7635-36/08 Zezwolenie na usuniecie drzewa z gatunku dąb szypułkowy w ilości 1 szt, zlokalizowanego na terenie dz. nr 963, km.6 położonej w Rudach przy ul. Borowej 8
18.06.2008 13:07 GN.7635-32/08 Zezwolenie na usuniecie drzew z gatunku topola włoska w ilości 6 szt, zlokalizowanych na terenie dz. nr 947/25 położonej w Kuźni Raciborskiej

1 2 3 następna