Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2017 12:08 GN. 6220.8.2016 Postanowienie Nr GN. 6220.8.2016 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie stacji telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na działce nr 113, przy ul. Raciborskiej w miejscowości Jankowice, gm. Kuźnia Raciborska, pow. Raciborski, woj. Śląskie
13.06.2017 14:04 GN.6220.3.2017 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 942/5, obręb 003, jednostka ewidencyjna Kuźnia Raciborska – miasto”
13.06.2017 14:02 GN.6220.2.2017 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawów rybnych hodowlanych w miejscowości Siedliska, gm. Kuźnia Raciborska”
01.06.2017 12:19 Zawiadomienie - wszczęcie postępowania na wniosek firmy P.P.H.U. ASA Laura Szendzielorz ul. M. Reja 70A, Żory 44-240, reprezentowanej przez Panią Laurę Szendzielorz, w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa stawów rybnych hodowlanych w miejscowości Siedliska, gm. Kuźnia Raciborska”
01.06.2017 12:16 Zawiadomienie - wszczęcie postępowania na wniosek firmy COBERG Sp. z o.o., ul. Franciszka Grzonki 5, Racibórz 47-400, reprezentowaną przez Pana Piotra Czech, w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 942/5, obręb 0003, jednostka ewidencyjna Kuźnia Raciborska – miasto”
15.05.2017 11:18 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kuźnia Raciborska w 2016 r.
20.10.2016 15:27 OBWIESZCZENIE - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
19.10.2016 11:58 O B W I E S Z C ZE N I E - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego – piasku i żwiru ze złoża Turze”.
23.09.2016 11:09 Zawiadomienie - Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zakończył postępowanie wszczęte w dniu 16 czerwca 2016 r. pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego-piasku i żwiru ze złoża Turze 1”
01.09.2016 12:06 Obwieszczenie RDOŚ o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródła energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

1 2 3 4 5 6 następna