Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2012 11:00 XIX/236/2012 w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
05.07.2012 10:58 XIX/235/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości z tym samym najemcą
05.07.2012 10:57 XIX/234/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości z tym samym najemcą
05.07.2012 10:56 XIX/233/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości z tym samym najemcą
05.07.2012 10:54 XIX/232/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
05.07.2012 10:53 XIX/231/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
05.07.2012 10:51 XIX/230/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej
05.07.2012 10:50 XIX/229/2012 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków o przekazanie trwałego zarządu nieruchomościami między szkołami
05.07.2012 10:48 XIX/228/2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska
05.07.2012 10:47 XIX/227/2012 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup samochodu strażackiego

1 2 następna