Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2010 09:10 LII/465/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycyjnego przedsięwzięcia i zabezpieczenia umowy dofinansowania wekslem „in blanco”
08.07.2010 09:08 LII/464/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
08.07.2010 09:06 LII/463/2010 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2010 rok pod nazwą „Wykrycie schorzeń tarczycy u mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska”
08.07.2010 09:01 LII/462/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/413/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
08.07.2010 08:59 LII/461/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
08.07.2010 08:56 LII/460/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
08.07.2010 08:54 LII/459/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
08.07.2010 08:51 LII/458/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Turzu
08.07.2010 08:47 LII/457/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Rudach
08.07.2010 08:42 LII/456/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej

1 2 następna