Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2014 12:16 Wybór wykonawcy zadania „Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na rok 2015”
01.12.2014 11:21 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zbycie nieruchomości z dnia 28.11.2014r.
21.11.2014 11:13 IB 271.17.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska
21.11.2014 11:13 IB 271.17.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska
30.10.2014 12:49 IB.271.15.2014 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gmi
22.09.2014 12:47 IB 271.11.2014 INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ ORAZ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY
15.09.2014 15:27 IB 271.11.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej
12.09.2014 13:21 IB 271.14.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wąskim torem ku przyszłości. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem
13.08.2014 13:20 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wąskim torem ku przyszłości. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach
30.07.2014 13:32 IB 271.12.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 2 następna