Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2009 09:20 XXXVII/355/2009 w sprawie apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
08.05.2009 09:01 XXXVII/354/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009
08.05.2009 08:58 XXXVII/353/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
08.05.2009 08:56 XXXVII/352/2009 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
08.05.2009 08:53 XXXVII/351/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
08.05.2009 08:51 XXXVII/350/2009 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie czynności wyjaśniających
08.05.2009 08:42 XXXVII/349/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej za 2008 rok
08.05.2009 08:39 XXXVII/348/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2008 rok
08.05.2009 08:37 XXXVII/347/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska
08.05.2009 08:29 XXXVII/346/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska w gminie Kuźnia Raciborska