Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2008 10:50 B.0152/ 30/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152/27/08 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
31.12.2008 10:44 B.0152 - 29/08 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B.0152-11\05 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu
30.12.2008 10:38 B.0152–28/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr B.0152-14/08 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 17.06.2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
12.12.2008 12:32 0152/ 27/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
12.12.2008 12:27 B.0152-26/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród z funduszu nagród
10.11.2008 11:54 B.0152-25/08 w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2008 roku
10.11.2008 11:52 B.0152-24/08 w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
28.10.2008 09:33 B.0152-23/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród z funduszu nagród
01.09.2008 10:04 B.0152 - 22/08 w sprawie zmiany zarządzenia wew. Nr B 0152-11\05 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy
20.08.2008 11:21 B.0152 - 21/ 08 w sprawie zmiany zarządzenia wewn. Nr B 0152-11\05 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy

1 2 3 następna