Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2018 13:07 XLV/402/2018 w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska
06.07.2018 13:05 XLV/401/2018 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kuźnia Raciborska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kuźnia Raciborska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
06.07.2018 13:05 XLV/400/2018 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
06.07.2018 13:04 XLV/399/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
06.07.2018 13:03 XLV/398/2018/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
06.07.2018 13:02 XLV/397/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
06.07.2018 13:01 XLV/396/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
06.07.2018 13:00 XLV/395/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
06.07.2018 12:59 XLV/394/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
06.07.2018 12:58 XLV/393/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2017 rok

1 2 następna