Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2018 10:14 XLIII/379/2018 w sparwie wyrażenia woli podjęcia działań mających na celu analizę możliwości wykorzystania energetycznego odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
30.04.2018 10:12 XLIII/378/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
30.04.2018 10:10 XLIII/377/2018 w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
30.04.2018 10:08 XLIII/376/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/361/2018 z dnia 19 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2018 r.
30.04.2018 10:07 XLIII/375/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
30.04.2018 10:05 XLIII/374/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
30.04.2018 10:04 XLIII/373/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
30.04.2018 09:51 XLIII/372/2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
30.04.2018 09:50 XLIII/371/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
30.04.2018 09:45 XLIII/370/2018 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Województwa Śląskiego

1 2 następna