Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2018 15:40 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Turzu, na karcie mapy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 455, o pow.0,1240 ha
26.07.2018 15:17 IB.271.6.2018 Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota 5 225 000 euro na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 493 w Rudzie Kozielskiej o długości 0,214 km."
24.07.2018 12:18 IB.7013.3.2018 Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018
20.07.2018 12:34 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych na karcie mapy 4 o łącznej powierzchni 0,9506 ha
18.07.2018 10:17 DEA.2122.4.2018 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego (garaż) położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Rudzkiej
09.07.2018 10:45 IB.7013.3.2018 Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018
27.06.2018 15:09 Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
23.05.2018 15:10 IB.271.5.218 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
14.05.2018 10:59 GCZK.5543.3.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, z podziałem na dwie części zamówienia
12.04.2018 13:22 L.DZ.WOD-KAN 351/04/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie

1 2 następna