Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2015 10:35 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o pow. 203,17 mkw.
17.12.2015 12:16 Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na lata 2016 - 2017
30.11.2015 12:03 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turzu na k.m.4
17.11.2015 15:19 OGŁOSZENIE - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Kuźni Raciborskiej
13.11.2015 12:59 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Kuźni Raciborskiej
04.11.2015 17:30 389438-2015-PL Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
13.10.2015 10:18 L.DZ.WOD-KAN 676/10/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej ”
01.10.2015 10:27 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
28.09.2015 11:42 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Kuźni Raciborskiej
08.09.2015 14:12 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Kuźni Raciborskiej, przy Placu Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 151/68 k.m. 11 o pow. 0,0167ha

1 2 3 następna