Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2004 11:04 B.0152-24/04 w sprawie powołania Komisji do sporządzenia spisu składników majątkowych znajdujących się na terenie Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach
20.12.2004 10:34 B.0152-23/04 zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr OB. 0152-1/2002 z dnia 4.01.2002 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych,
29.11.2004 11:29 B.0152-22/04 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia i szacowania strat powstałych w mieniu komunalnym
18.11.2004 15:07 B.0152 -21/04 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia składników majątkowych gminy - Stacji oraz linii Kolei Wąskotorowej w Rudach
18.11.2004 09:03 B.0152-20/04 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
28.10.2004 14:21 B.0152-19/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B. 0152-1/2002 z dnia 4.01.2002 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa dla specjalistycznych ...
20.10.2004 09:19 B.0152-18/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
12.10.2004 12:15 B.0152-17/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
06.10.2004 12:31 B.0152-16/04 w sprawie zakazu używania w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej niezarejestrowanych odbiorników radiowych
09.09.2004 14:29 B.0152-15/04 zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0152-1/2002 z dnia 4.01.2002 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych, ...

1 2 3 następna