Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2005 12:49 XXVIII/240/2005 w sprawie zmiany nazwy przysiółka „Ruda” w miejscowości Ruda
07.03.2005 12:39 XXVIII/239/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska
07.03.2005 12:32 XXVIII/238/2005 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
07.03.2005 12:11 XXVIII/237/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
07.03.2005 12:03 XXVIII/236/2005 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela
07.03.2005 11:42 XXVIII/235/2005 w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
07.03.2005 11:37 XXVIII/234/2005 w sprawie obowiązkowych zajęć dla dyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze
07.03.2005 11:13 XXVIII/233/2005 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
07.03.2005 10:58 XXVIII/232/2005 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
07.03.2005 10:48 XXVIII/231/2005 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę jazu betonowego na okres 30 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy