Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2018 12:20 XLIV/391/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
25.05.2018 12:18 XLIV/390/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
25.05.2018 12:16 XLIV/389/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
25.05.2018 12:16 XLIV/388/2018 w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody
25.05.2018 12:13 XLIV/387/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018
25.05.2018 12:12 XLIV/386/2018 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
25.05.2018 12:09 XLIV/385/2018 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych
25.05.2018 12:06 XLIV/384/2018 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych
25.05.2018 12:05 XLIV/383/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
25.05.2018 12:03 XLIV/382/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 2 następna