Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2013 13:33 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
25.09.2013 14:22 Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - Zakup Paliwa w Systemie Bezgotówkowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej”
10.09.2013 13:24 819/09/2013 Wybór wykonawcy zadania „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową przyczepą asenizacyjną"
26.08.2013 13:41 ED 271.02.2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie w roku szkolnym 2013/2014 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19
26.08.2013 13:40 ED. 271.01.2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie w roku szkolnym 2013/2014 uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i do Przedszkola w Rudach
25.07.2013 16:11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kościuszki w miejscowości Turze
15.07.2013 11:27 IB 271.6.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
21.06.2013 13:06 IB 271.5.2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska
09.05.2013 14:15 L.DZ.WOD-KAN 397/05/2013 Informacja o wyborze oferty: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze południowo-zachodniej części miasta Kuźnia Raciborska
15.04.2013 12:05 IB 271.4.2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, a następnie realizacja robót budowlanych dla zadania, pn.: „Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebu

1 2 następna