Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2017 14:39 IB.271.11.2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska”
08.12.2017 12:58 Informacja o wyborze oferty na dostawę średniego samochodu pożarniczego-bojowego dla Gminy Kuźnia Raciborska
07.12.2017 10:10 L.DZ.WOD-KAN 805/11/2017 Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na lata 2018 – 2019
24.11.2017 11:15 L.DZ.WOD-KAN 814/11/2017 Informacja odnośnie wykonawców którzy złożyli oferty, zaoferowanej ceny, terminu płatności FV za dostawę przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach oraz o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
10.11.2017 09:39 IB 271.10.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Budowa ogrodzenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera”
25.10.2017 11:46 IB 271.9.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty. Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera - Zadanie 2. Budowa oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera
11.10.2017 09:37 L.dz. IB 271.9.2017 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach
05.10.2017 15:43 IB 271.8.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja drogi transportu rolniczego na działce nr 216 w miejscowości Siedliska
16.08.2017 14:52 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - : „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28"
04.08.2017 11:11 IB 271.6.2017 Budowa oczyszczalni ścieków na terenie przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy ( o wydajności do 7,5 m3/d)

1 2 następna