Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2016 11:27 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które położone są na karcie mapy 4 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica i ul. Nowy Świat
13.12.2016 13:12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno- wschodnia”
08.11.2016 14:59 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które położone są na karcie mapy 4 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica i ul. Nowy Świat
03.11.2016 14:34 Ogłoszenie o przetargu: Remont ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z DW922
12.10.2016 10:47 OGŁOSZENIE - drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Kuźni Raciborskiej
06.10.2016 16:32 Ogłoszenie o przetargu: Remont ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z DW922
15.09.2016 14:15 OGŁOSZENIE - trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej
31.08.2016 13:56 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 81/9 k.m1 o pow. 0,0509ha, zapisanej w KW GL1R/00039023/6
27.07.2016 14:33 Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy-Brantolka - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
25.07.2016 10:46 GN Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej

1 2 następna